Kontakt
Ukończono 0%
Szanowni Państwo,<BR><BR> chcąc cały czas odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania oraz oferować Państwu niezbędne elementy motywacyjne do dalszej pracy i rozwoju w DRB, zapraszamy do udziału w krótkiej, ale niezwykle ważnej wewnętrznej ankiecie organizowanej przez Grupę DRB. <BR><BR>Celem badania w części I jest poznanie Państwa oczekiwań, preferencji oraz punktu widzenia na temat nagród jakie motywują Państwa do udziału w konkursach DRB. Ankieta dotyczy, zarówno nagród, które obecnie funkcjonują w firmie, jak i tych, które w Państwa ocenie powinny zostać wdrożone w DRB. Z kolei II część ankiety dotyczy Państwa obecnej pracy i uzyskania od Państwa informacji jakiego wsparcia oczekiwaliby Państwo od firmy DRB, by zwiększać swoją efektywność w zakresie: rekrutacji nowych agentów, ich wdrażania oraz pisania spraw dużych C+.<BR><BR> Państwa głos jest dla nas niezwykle cenny i będzie bardzo pomocny. W związku z czym będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety. Dzięki informacjom, jakie od Państwa uzyskamy będziemy mogli na bieżąco modyfikować i ulepszać nasze konkursy, wprowadzać rozwiązania odpowiadające na Państwa oczekiwania oraz tworzyć dedykowane nowe projekty, które będą niosły wiele dla Państwa korzyści. Będziemy także mogli dopasować nowe projekty, by zwiększać Państwa efektywność pracy.<BR><BR>

Badanie motywacji Agentów DRB

I cz. ankiety – dotyczy motywacji agentów DRB do pracy i udziału w konkursach DRB
1. Jakie nagrody w konkursach organizowanych przez Centrum Odszkodowań DRB będą Państwa najbardziej motywować do brania w nich udziału?
(prosimy o wskazanie danego elementy na skali od 1-5, gdzie 1 – oznacza najmniej, 5 - najbardziej)
12345
Udział w prestiżowym nowym szkoleniu
Indywidualne warsztaty z trenerem DRB
Indywidualna praca terenowa z trenerem DRB
Nagroda rzeczowa
Gotówka
Bony paliwowe
Możliwość wejścia do członków ważnego Gremium DRB, np. do Radów Dyrektorów, Rady Menadżerów
Otrzymanie punktów leasingu do auta – program Auto4YOU
Specjalne wysokie zaliczki (wyższe niż obecnie)
Awans w planie kariery
Dyplomy i certyfikaty
Wycieczka zagraniczna
Wycieczka krajowa połączona ze szkoleniem
Sama pracy i późniejsze wynagrodzenie za sprawę
2. Prosimy wybrać z listy obok 5 najważniejszych dla Państwa motywatorów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Udział w prestiżowym nowym szkoleniu
 •   Indywidualne warsztaty z trenerem DRB
 •   Indywidualna praca terenowa z trenerem DRB
 •   Nagroda rzeczowa
 •   Gotówka
 •   Bony paliwowe
 •   Możliwość wejścia do członków ważnego Gremium DRB, np. do Radów Dyrektorów, Rady Menadżerów
 •   Otrzymanie punktów leasingu do auta – program Auto4YOU
 •   Specjalne wysokie zaliczki (wyższe niż obecnie)
 •   Awans w planie kariery
 •   Dyplomy i certyfikaty
 •   Wycieczka zagraniczna
 •   Wycieczka krajowa połączona ze szkoleniem
 •   Sama pracy i późniejsze wynagrodzenie za sprawę
3. Jakie inne formy nagród byłyby dla Państwa atrakcyjne w konkursach?
Prosimy o podanie innych elementów, które Państwa, by motywowały do pracy i brania udziału w konkursach, a które obecnie nie funkcjonują w DRB.
4. Dlaczego ważny jest dla Państwa awans w strukturach DRB - co on Państwu daje i czemu służy?
II cz. ankiety – dotyczy rekrutacji, efektywnych działań oraz spraw dużych C+ (kwota zgłoszenia powyżej 30 000 zł)
5. Jaki jest obecnie dla Państwa główny cel działań w DRB?
(zaznaczyć można maksymalnie 2 odpowiedzi)
Rekrutacja nowych agentów
Szkolenie i wdrażanie nowych agentów
Spisywanie jakichkolwiek spraw
Realizacja spraw dużych, kat. C+ (sprawy starsze, tj. wypadki przed rokiem 2016)
Monitoring i realizacja spraw bieżących dużych, kat. C+ (sprawy nowe, tj. wypadki od roku 2016)
6. Czy według Państwa oceny posiadają Państwo wystarczającą wiedzę by pisać sprawy duże C+?
Tak
Nie
Jeśli w powyższym pytaniu odpowiedź brzmiała "NIE" to prosimy o odp na pyt. nr 7, jeśli "TAK" to prosimy o przejście do kolejnego pytania - nr 8
7. Czego potrzebowaliby Państwo, by zacząć pisać i realizować sprawy C+?
Prosimy o odpowiedź na to pytanie wyłącznie osoby, które w pyt. nr 5 odpowiedziały "NIE".
(maksymalnie można zaznaczyć 4 odpowiedzi)
Pracy terenowej ze swoim liderem
Pracy szkoleniowo-coachingowej z trenerem DRB
Pracy terenowej z trenerem DRB
Kompendium wiedzy przygotowanej w formie instrukcji
Szkoleń merytorycznych z zakresu odszkodowań
Szkoleń merytorycznych z umiejętności pozyskiwania spraw
Udziału w konferencjach merytorycznych
Szkoleń produktowych
Warsztatów sprzedażowo-rozwojowych
Nic więcej - mam pełną wiedzę z tego zakresu
8. Co moglibyśmy, jako firma DRB zrobić by pomóc Państwu w pisaniu jeszcze większej ilości spraw C+? Jakiego wsparcia by Państwo oczekiwali? Czego od DRB potrzebowali?
Prosimy o odpowiedź na to pytanie wyłącznie osoby, które w pyt. nr 5 odpowiedziały "TAK".
(maksymalnie można zaznaczyć 4 odpowiedzi)
Pracy terenowej ze swoim liderem
Pracy szkoleniowo-coachingowej z trenerem DRB
Pracy terenowej z trenerem DRB
Kompendium wiedzy przygotowanej w formie instrukcji
Szkoleń merytorycznych z zakresu odszkodowań
Szkoleń merytorycznych z umiejętności pozyskiwania spraw
Udziału w konferencjach merytorycznych
Szkoleń produktowych
Warsztatów sprzedażowo-rozwojowych
Nic więcej - mam pełną wiedzę z tego zakresu
9. W jakim stopniu potrzebowaliby Państwo szkoleń, by zwiększać swoją efektywność pracy w DRB?
(prosimy o wskazanie danego elementy na skali od 1-5, gdzie 1 – oznacza najmniej, 5 - najbardziej)
12345
Szkolenia sprzedażowe
Zbijanie obiekcji
Szukanie i pisanie dużych spraw, kat. C+ (sprawy starsze, tj. wypadek przed rokiem 2016)
Szukanie i pisanie dużych spraw, kat. C+ (sprawy świeże, tj. wypadek od roku 2016)
Szkolenia z wiedzy nt. odszkodowań
Szkolenia z rekrutacji i wdrażania nowych agentów
10. Ile średnio piszą Państwo spraw indywidualnych kat. C+? - W JEDNYM MIESIĄCU
(prosimy o oszacowanie ilości i wybór jednej odpowiedniej liczby)
11. Ile średnio napisali Państwo spraw indywidualnych kat. C+? - PRZEZ OSTATNIE PÓŁ ROKU
(prosimy o oszacowanie ilości i wybór jednej odpowiedniej liczby)
12. Ile średnio rekrutują Państwo agentów do współpracy? - W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA
(prosimy o oszacowanie ilości i wybranie jednej odpowiedniej liczby)
13. Ile średnio zrekrutowali Państwo agentów do współpracy? - PRZEZ OSTATNIE PÓŁ ROKU
(prosimy o oszacowanie ilości i wybranie jednej odpowiedniej liczby)
14. Jeżeli chcieliby Państwo przekazać nam jakiekolwiek wskazówki w zakresie motywacji, pisania spraw C+, rekrutacji Agentów, czy też obecnie funkcjonujących systemów motywacyjnych, planu kariery, pracy w DRB etc. to zachęcamy. Każda Państwa ocena i opinia jest dla nas bardzo cenna, bowiem jesteśmy otwarci na ulepszanie każdej formy pracy w firmie DRB, by była ona jeszcze bardziej efektywna i odpowiednia dla Państwa.
(to jest miejsce dla Państwa subiektywnych myśli, opinii, wskazówek)
METRYCZKA AGENTA DRB
15. Płeć
16. Wiek (lata)
17. Staż współpracy z DRB (biorąc pod uwagę datę podpisania umowy z DRB)
18. Zajmowane obecnie stanowisko w planie kariery DRB
19. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe spoza DRB
(prosimy o zaznaczenie swojego stanowiska pracy, zakresu lub obszaru, którym się Państwo dotychczas zajmowali – przed DRB lub je obecnie także wykonują)
Finanse
Ubezpieczenia
Sprzedaż bezpośrednia
Handel (przedstawiciel handlowy)
MLM
Administracja
20. W jakim obecnie trybie Państwo pracują zawodowo (poza DRB)?
Pełen etat
Umowa zlecenie/o dzieło
Własna działalność gospodarcza
Freelancer
Bezrobotny
21. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .